Dorpsvereniging Munnikenslag

Dorpsvereniging Munnikenslag sinds 1978

Vroeg in de jaren 70 werd er in Rouveen jaarlijks een stratenvolleybal toernooi georganiseerd. Deze en nog tal van andere activiteiten werden door de inwoners van Rouveen aangemoedigd door actieve deelname. 

Zo is het idee van de buurtvereniging geboren. Na een ledenwerfactie met een resultaat van 70 leden werd er op 18 januari 1978 een oprichtingsvergadering gehouden.

Nu is het niet altijd rozengeur en maneschijn geweest binnen de vereniging. Op 10 maart 1988 werd er een extra ledenvergadering belegd waar het idee van opheffing werd geopperd. Rede hiervoor zou de minimale deelname aan activiteiten zijn. Gelukkig kwam het niet zover. Er werd besloten om in afgeslankte vorm verder te gaan.

In 1990 werd er in het dorp voor het eerst een braderie georganiseerd. Dat was een groot succes. Rede te meer om de daaropvolgende jaren een serie van dagen met activiteiten te organiseren onder de naam ‘De Munnikedagen’.

Zo door de jaren heen heeft de dorpsvereniging over heel wat dingen nagedacht, denk aan de trapveldjes en kinderspeelplaatsen, de volkstuinen en natuurlijk niet te vergeten de kinderboerderij.
Helaas is de kinderboerderij verdwenen om plaats te maken voor woningbouw, maar we hopen dat in de toekomst, in het inmiddels aangelegde wandelbos, weer plaats is voor een nieuwe kinderboerderij.
 Hiervoor genoemde taken is tegenwoordig geen onderdeel meer van de vereniging. De dorpsraad heeft dit voor haar rekening genomen.

Inmiddels houdt de dorpsvereniging zich met name bezig met het organiseren van activiteiten die als doel hebben de onderlinge contacten in de verschillende gelederen van de dorpsbevolking op ontspannen wijze te behouden en te vergroten. Dit doel proberen wij na te streven door een divers aanbod aan activiteiten te creëren voor alle leeftijdsgroepen. De bingo, het paaseieren zoeken, het zwemmen en springkussenfestijn voor de jeugd en het Huttendorp zijn niet meer weg te denken uit onze agenda. Zo wordt er ook ieder jaar een feestweek in Rouveen georganiseerd, genaamd de Munnikenweek. In deze week organiseren we activiteiten voor jong en oud op een feestterrein aan de Korte Kerkweg.

 

Met meer dan 700 leden is de Munnikenslag anno 2023 een bloeiende vereniging!

Wilt u ook lid worden van Dorpsvereniging Munnikenslag?