Zomerzangavond 2022

Welkom op de pagina van de Zomerzangavond. Jaarlijks houden wij op de eerste zondag in de

Munnikenweek een thema-avond in de tent. Met elkaar zingen en luisteren naar prachtige christelijke
(opwekkings)liederen! Dit onder muzikale begeleiding van vele talentvolle Rouveners. Daarnaast vormen
mensen van verschillende kerken en generaties elk jaar weer een nieuw koor. Ontzettend bijzonder om met zoveel mensen van alle kerken bij elkaar te zijn. 

ZOMERZANGAVOND 2022: BRENG ONS SAMEN!

Vorig jaar organiseerden we een succesvolle muzikale QR-wandeltocht. Ontzettend veel mensen hebben de wandelroutes gelopen. Tussendoor kon u genieten van muziek van eigen bodem! Geweldig!

Na twee jaar zijn wij dankbaar dat het weer mogelijk is om samen te zingen en muziek te maken. Vandaar het thema: Breng ons samen!

Wij nodigen u en uw familie en vrienden van harte uit om samen Gods naam groot te maken.

Zien wij u dan?

De avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Na afloop is er voor iedereen koffie, thee of limonade.

Volg ons via Facebook en Instagram!

    Zomer Zang Avond Rouveen

Hartelijke groet,

de ZomerZangAvond-commissie

 

We houden een collecte voor de onkosten. Digitaal een bijdrage leveren? Scan de QR code.