Privacy verklaring 

Wij verwerken gegevens van bezoekers van onze website, personen die informatie aanvragen via de website, zich aanmelden als lid, zich aanmelden voor een activiteit of telefonisch contact met ons opnemen in het kader van onze activiteiten. We hechten grote waarde aan een zorgvuldige en wettelijke verwerking van deze privacygevoelige gegevens. Indien je jonger dan 16 jaar bent, mag je uitsluitend persoonsgegevens verstrekken indien één van jouw ouders hiervoor toestemming geeft.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?
Dorpsvereniging Munnikenslag, Moerbeilaan 4, 7954 HR  te Rouveen, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40059515 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel? 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het doen van activiteiten en ledenadministratie. Gebruiksstatistieken worden geanalyseerd met als doel de beveiliging te optimaliseren en de diensten beter af te stemmen op gebruikers. Bezoekers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om contact met elkaar te kunnen hebben.

Cookies
Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw apparaat. In deze cookies wordt informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe onze website functioneert en hoe wij de online ervaring van bezoekers kunnen verbeteren. We delen geen informatie met Google en alle door ons gebruikte IP-adressen zijn anoniem. De gegevens worden 50 maanden bewaard.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens voor deze doelen?
De gegevens worden voor zo lang als nodig om jouw lidmaatschap te kunnen waarborgen en daarna nog maximaal een jaar. De gegevens worden daarna gewist, tenzij langer bewaren wettelijk vereist is.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?
Je gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van jouw verzoek. Via de social media buttons verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Fotogebruik op de website
Alle foto’s op de website zijn copyright Munnikenslag of er moet specifiek een andere bron bij vermeld zijn. Het is uitdrukkelijk verboden foto’s te vermenigvuldigen, op te slaan of te gebruiken voor andere doeleinden zonder toestemming van het bestuur. Op alle activiteiten van dorpsvereniging Munnikenslag wordt vermeld dat er foto’s gemaakt worden voor publiek gebruik op offline en online communicatie uitingen. 

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Je mag ons te allen tijde inzage, verbetering, aanvulling, afscherming of verwijdering verzoeken in jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Na toestemming heb je het recht deze toestemming in te trekken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens:
Dorpsvereniging Munnikenslag, Moerbeilaan 4, 7954 HR  te Rouveen. Mail naar bestuur@munnikenslag.nl  

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 mei 2019.